Tickets

NON-Openair

Sept. 20, 2019 - Sept. 21, 2019

Freitag (inkl. 10.- Bon) 20.09.2019
Category
Price
Quantity
Total
Freitag (inkl. 10.- Bon)
CHF 20.00
CHF 0.00
CHF 0.00
Samstag (inkl. 10.- Bon) 21.09.2019
Category
Price
Quantity
Total
Samstag (inkl. 10.- Bon)
CHF 25.00
CHF 0.00
CHF 0.00
Zwei Tage (inkl. 20.- Bon) 20.09.2019 - 21.09.2019
Category
Price
Quantity
Total
Zwei Tage (inkl. 20.- Bon) - Nearly sold-out
CHF 40.00
CHF 0.00
CHF 0.00